Produkty

PRODUKTY

Úvodní obrázek

 

Mobilné linky BREMAT sú sofistikované technologické celky, ktoré umožňujú hospodárnu a rýchlu výrobu jemnozrnných poterov na báze cementu alebo anhydritu s obsahom jemnozrnných plnív (piesok, polystyrén apod.) a ich uloženie priamo na stavbe.

 

Koncepcia mobilných liniek BREMAT je založená na využití upraveného návesu, v ktorom sú umiestené nielen zásobníky vstupných surovín, ale aj všetky technologické prvky potrebné pre výrobu samonivelačných príp. poterových zmesí a ich uloženie na požadované miesto.

Technológia BREMAT je:

  • efektívna = mobilná, rýchla a presná výroba;
  • ekonomická = hospodárna výroba bez zbytočných prestojov a strát;
  • ekologická = bezodpadová technológia s minimálnou záťažou na ŽP.

Systém výroby je:

  • plnoautomatický: dávkovanie, miešanie a čerpanie je riadené počítačovým riadiacim systémom SPS;
  • autonómny: silný dieselmotor spolu s hydraulickým čerpadlom, kompresorom a generátorom vylučujú nutnosť externých energetických zdrojov;
  • produktívny: kapacita zariadenia je až 12,5 m3/h.

Zákazníkom je k dispozícii niekoľko typov a vyhotovenie podľa požadovaného spôsobu nasadenia.

 

Usporiadanie technologických prvkov v mobilnej linke BREMAT (S-série)

Schéma

 

1. Zásobník plniva

2. Zásobník spojiva

3. Zásobník na vodu (2 ks)

4. Dávkovacie čerpadlo vody

5. Miešacia nádrž

6. Zásobná nádrž s dopravným čerpadlom

7.  Hnacia jednotka (dieselový motor / generátor / hydraulika)

8.  Hlavný rozvádzač

9.  Navíjací bubon dopravnej hadice

10. Sedlový náves

11. Ťažné vozidlo