Produkty

PRODUKTY

Úvodní obrázek

 

Mobilní linky BREMAT jsou sofistikované technologické celky, které umožňují hospodárnou a rychlou výrobu jemnozrnných kompozitních směsí a potěrů na bázi cementu nebo anhydritu s obsahem jemnozrnných plniv (písek, polystyren apod.) a jejich okamžité uložení přímo na stavbě.

 

Koncepce mobilních linek BREMAT je založena na využití upraveného návěsu, ve kterém jsou umístěny nejen zásobníky vstupních surovin, ale i všechny technologické prvky potřebné pro výrobu samonivelačních příp. potěrových směsí a jejich uložení na požadované místo.

Technologie BREMAT je:

  • efektivní = mobilní, rychlá a přesná výroba;

  • ekonomická = hospodárná výroba bez zbytečných prostojů a ztrát;

  • ekologická = bezodpadová technologie s minimální zátěží na ŽP.

Systém výroby je:

  • plnoautomatický: dávkování, míchání a čerpání je řízeno počítačovým řídicím systémem SPS;

  • zcela autonomní: silný dieselmotor spolu s hydraulickým čerpadlem, kompresorem a generátorem vylučují nutnost externích energetických zdrojů;

  • produktivní: kapacita zařízení je až 12,5 m3/h.

Zákazníkům je k dispozici několik typů a provedení dle požadovaného způsobu nasazení.

 

Uspořádání technologických prvků v mobilní lince BREMAT (S-série)

Schéma

 

1. Zásobník plniva

2. Zásobník pojiva

3. Zásobník na vodu (2 ks)

4. Dávkovací čerpadlo vody

5. Míchací nádrž

6. Zásobní nádrž s dopravním čerpadlem

7.  Hnací jednotka (dieselový motor / generátor / hydraulika)

8.  Hlavní rozvaděč

9.  Navíjecí buben dopravní hadice

10. Sedlový návěs

11. Tažné vozidlo

 

 

SCHWING Stetter Ostrava s.r.o.